Om te voorkomen dat er miscommunicatie ontstaat over het maken, hebben, verzetten, annuleren of betalen van een afspraak hierbij de kleine lettertjes. Lees ze goed.

  • De begeleiding begint met een kennismakingsgesprek. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
  • Een sessie duurt gemiddeld 60 minuten. Dat is inclusief het mondeling samenvatten van de sessie en het maken van een nieuwe afspraak.
  • De tarieven zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald binnen de gestelde termijn behoudt ik mij het recht voor om een wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer je in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te voldoen wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten voor de incasso en gerechtelijke kosten worden in dat geval bij u in rekening gebracht. Behandelaar L. de Roos /ZEST behoudt zich het recht de behandeling af te breken wanneer u in gebreke blijft.
  • Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van te voren telefonisch via het telefoonnummer 06-505 211 55 de afspraak af te zeggen. Bij geen gehoor kunt u een voicemail bericht inspreken.
  • Bij het niet tijdig afzeggen van de geplande afspraak ( minimaal 24 uur van te voren), worden de kosten van een losse sessie a € 85,- in rekening gebracht.
  • Afspraken kunnen niet per e-mail of sms worden geannuleerd.